Certificaat

Erkend BORG-Beveiligingsbedrijf
Een BORG-gecertificeerd alarmsysteem en een woning waar de nodige preventiemaatregelen zijn getroffen kan u veel voordelen bieden. Zo bent u er zeker van dat uw alarmsysteem en installateur voldoet aan de (wettelijk gestelde) veiligheidseisen. Daarnaast kunt u met een gecertificeerd alarmsysteem ook rekenen op een korting bij uw inboedelverzekering. Veel verzekeringsmaatschappijen hanteren deze kortingstarieven omdat een volgens de richtlijnen beveiligde woning meer inbraakbestendig is. Omdat het over veiligheid gaat, moet de kwaliteit van uw alarminstallatie uitstekend zijn. Een BORG-gecertificeerde alarminstallatie geeft u deze zekerheid zodat u als gebruiker erop kunt rekenen dat uw alarmsysteem op de cruciale momenten ook daadwerkelijk goed functioneert. Daarnaast wilt u natuurlijk niet dat uw alarminstallatie valse alarmsignalen afgeeft en dat u er volledig op kunt vertrouwen.

Wettelijke bepalingen
Bij inboedel- of brandverzekeringen vagen verzekeraars vaak om preventiemaatregelen en een BORG-gecertificeerd alarmsysteem. Om onnodige valse alarmeringen tegen te gaan, heeft ook de overheid een aantal belangrijke bepalingen over de kwaliteit van alarmsystemen, deze zijn vastgelegd in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Deze bepalingen gaan naast de kwaliteit van de alarminstallatie ook onder meer over de betrouwbaarheid en deskundigheid van personen die betrokken zijn bij de aanleg van alarmsystemen. In het certificatieschema BORG-Beveiligingsbedrijf zijn criteria opgenomen voor beveiligingsbedrijven die elektronische alarmsystemen installeren.

Die criteria gaan over:
– de bedrijfsvoering van technische beveiligingsbedrijven;
– de bedrijfsprocessen van technische beveiligingsbedrijven;
– de deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel;
– het ontwerp en de aanleg van beveiligingssystemen;
– het installeren en opleveren van beveiligingssystemen;
– onderhoud van en storingen aan beveiligingssystemen.

Erkende BORG-Beveiligingsbedrijven geven BORG-certificaten en BORG-opleveringsbewijzen uit, waarmee de eigenaar van een alarmsysteem kan aantonen dat zijn alarmsysteem deskundig en betrouwbaar is aangelegd en wordt onderhouden volgens de geldende voorschriften.

Aanleggen brandmeldinstallatie
Gemeenten stellen brandmeldinstallaties vaak verplicht voor bouw- of gebruiksvergunningen. Verzekeraars vragen verzekerden bij brandverzekeringen vaak preventiemaatregelen te nemen en een brandmeldinstallatie aan te leggen. Die moeten – in verband met de veiligheid van personen en goederen – uiteraard bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. De installatie moet op het cruciale moment goed functioneren en mag niet onnodig alarmsignalen afgeven.

Gecertificeerd branddetectiebedrijf
Een deskundig ontwerp en een vakbekwame installatie zijn dus noodzakelijk. Bedrijven die volgens het certificatieschema Brandmeldinstallaties zijn gecertificeerd, zijn goed op de hoogte van gemeentelijke wet- en regelgeving. Zij adviseren op basis van hun kennis en ervaring. Ook installeren ze brandmeldinstallaties volgens het vooraf overeengekomen programma van eisen. Daarin zijn eveneens de eisen van de verzekeraar opgenomen.

Volgens de NEN-normen
Een brandmeldinstallatie is bedoeld om een brand in een vroeg stadium te signaleren. Zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Hoe eerder een beginnende brand wordt aangepakt, hoe groter de kans van slagen. Behalve het signaleren en melden van brand, moet een brandmeldinstallatie ook andere installaties aansturen. Zoals ontruimingsalarmsystemen, liften en automatische blusinstallaties. Nieuwe brandmeldinstallaties moeten worden aangelegd volgens de norm NEN 2535:1996/A1:2002 nl. Bestaande brandmeldinstallaties moeten worden onderhouden volgens de norm NEN 2654-1:2002 nl.

Samenspel
Het certificatieschema Brandmeldinstallaties 2002 heeft betrekking op de kwaliteit van autonome brandmeldinstallaties. Al dan niet voor de aansturing van blusinstallaties of andere brandpreventiemaatregelen. Een brandmeldinstallatie is een samenstel van apparatuur, leidingen en toebehoren. Die zijn op elkaar aangesloten en nodig voor het ontdekken van brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen aan overige installaties. In het certificatieschema Brandmeldinstallaties zijn de criteria opgenomen voor bedrijven die brandmeldinstallaties aanleggen.

Het certificatieschema omvat:
– basiscriteria voor de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen;
– specifieke criteria opstellen programma van eisen;
– specifieke criteria Projecteren;
– specifieke criteria Leveren;
– specifieke criteria Installeren;
– specifieke criteria Beheren;
– specifieke criteria Onderhouden;
– specifieke criteria Certificeren;
– specifieke criteria Inspecteren.

Als aan alle eisen is voldaan, kan bij de oplevering of na onderhoud van een brandmeldinstallatie een certificaat worden afgegeven. Met dit certificaat kan de gebruiker aantonen dat zijn brandmeldinstallatie voldoet aan de eisen.