Alarmcentrale

alarmcentraleOnder een alarmcentrale verstaan we een meldkamer waar signalen van een inbraakdetectiesysteem oftewel een alarmsysteem worden ontvangen. Een alarmsysteem kan zijn een inbraakalarm, branddetectiesysteem, persoonlijk alarm etc. De medewerkers van een alarmcentrale zullen bij ontvangst van een signaal de nodige maatregelen treffen en de contactpersoon die bij hun bekend is waarschuwen. Daarnaast zorgt een alarmcentrale ervoor dat de juiste interventiediensten naar de locatie van het signaal worden gestuurd.

Afhankelijk van de ruimte die u wilt beveiligen en de noodzaak voor directe interventie, kunt u ervoor kiezen om uw alarmsysteem aan te sluiten op een alarmcentrale. Praktisch is het mogelijk om elk alarmsysteem aan te sluiten op een alarmcentrale. Uw installateur kunt u hierbij adviseren en indien gewenst ook de aansluiting voor u verzorgen.

Wat gebeurt er bij een alarm als uw alarmsysteem aangesloten is op een alarmcentrale?
Stel: uw alarmsysteem merkt op dat er iets mis is in uw woning en geeft een signaal af. Wat gebeurt er dan?
– Er gaat automatisch en onmiddellijk een melding naar de alarmcentrale.
– De alarmcentrale medewerkers nemen onmiddellijk contact met u op om na te gaan wat er aan de hand is
– Als er sprake is van een noodsituatie, dan schakelen zij direct hulp in van de politie of de brandweer

De voordelen van het aansluiten van uw alarmsysteem op een alarmcentrale:
– 24 uur per daag 7 dagen per week paraat
– Onmiddellijke reactie bij alarm
– Getrainde medewerkers die direct de noodzakelijke handelingen doorlopen en de juiste interventiediensten waarschuwen
– Mogelijkheid om eventuele camerabeelden op afstand te bekijken en om de interventiediensten een juiste signalement af te geven